Publicaties

De Wereld van de VOC en de vergeten Aziatische vrouwen

Het gaat goed met de tentoonstelling De wereld van de VOC van het Nationaal Archief: onlangs is een zilveren IDCA award toegekend, en de tentoonstelling is wegens succes verlengd. In de tentoonstelling kan je de database van VOC opvarenden raadplegen. Om deze database te verbinden met het heden publiceert het archief daarnaast online interviews met afstammelingen van mensen die bij de VOC betrokken waren.

Wat opvalt bij die interviews met mensen met ‘VOC-voorouders’ is de nadruk op de voorvaders—de moeders komen nauwelijks ter sprake. Wat daarnaast opvalt is het verloop van hun reizen: de achttiende-eeuwse voorvaders kwamen vrijwel allemaal terug in de Republiek. Daarmee mist het archief de kans om meer te zeggen over degenen die in Azië bleven. Ook deze ‘VOC-opvarenden’ hadden nakomelingen, dankzij Aziatische vrouwen. Een deel van hun Nederlands-Indische nazaten is pas na de onafhankelijkheid van Indonesië naar Nederland ‘gerepatrieerd’. De geschiedenis van mijn voorouders laat zien dat we juist door te kijken naar de vrouwen in dit verleden beter zicht krijgen op de complexiteit van de wereld van de VOC. Lees meer…

Gepubliceerd op Over de Muur op 21 november 2017.