De Voormoeders

De geschiedenis van de VOC is vaak gericht op de Europese mannen die bij de VOC in dienst waren, terwijl de (veelal slaafgemaakte) Aziatische vrouwen die in deze geschiedenis van cruciaal belang waren, veel minder ter sprake komen. De rol van deze vrouwen en hun Euraziatische nakomelingen staan in mijn boek De voormoeders. Een verborgen Nederlands-Indische familiegeschiedenis centraal.

In dit boek volg ik het leven van Aziatische en Euraziatische vrouwen in mijn familie, van de 18e-eeuwse VOC-vestiging Makassar op het eiland Sulawesi, via de suikerplantages van Oost-Java, tot en met de migratie van mijn oma’s gezin naar Nederland. Aan de hand van familieverhalen en archief- en literatuuronderzoek plaats ik hun levens in een bredere, kritische en actuele historische context, waarmee ik de complexiteit van het koloniale verleden in Nederlands-Indië en de daaropvolgende postkoloniale migratie toegankelijk wil maken voor een breed publiek.

De voormoeders is hier al te reserveren. Het verschijnt in september bij uitgeverij Ambo|Anthos. Ik word gerepresenteerd door Marianne Schönbach Literary Agency.

Lees meer over de vrouwen die in dit boek centraal staan in mijn stuk op het geschiedenisblog Over de Muur: ‘De wereld van de VOC en de vergeten Aziatische vrouwen.’

Detail van ‘Pieter Cnoll, Cornelia van Nijenrode and hun dochters’, Jacob Coeman, 1665, collectie Rijksmuseum. Cornelia van Nijenrode was de dochter van een Nederlandse VOC-werknemer Cornelis van Nijenrode en een Japanse moeder, Surishia. Op de achtergrond staan Surapati en naast hem staat een vrouw, beiden Aziatische slaafgemaakten.

English summary

I’m currently working on a book on the history of the Dutch-Indonesian women in my family, from the time of the Dutch East India Company until the present day. In this book I will investigate the lives of European-Asian women in my family, from the 18th-century East India Company factory of Makassar on the island of Sulawesi, via the sugar plantations of East Java, up to and including the migration of my grandmother’s family to the Netherlands. Using family oral history, archival sources and secondary literature, I will place their lives in a broader and up to date historical context, that will make the complexity of the colonial history of the Dutch East Indies and the following postcolonial migration accessible to a wide audience.