In de media

Bijdrage aan artikel in De Telegraaf over Nederlands geschiedenisonderwijs

Op 18 februari sprak ik Arianne Mantel voor een artikel dat zij voor De Telegraaf schreef over mogelijke veranderingen in het Nederlandse geschiedenisonderwijs. De vakvereniging van geschiedenisleraren (VGN Kleio) pleitte ervoor geschiedenisonderwijs niet alleen uit Nederlands perspectief te onderwijzen, gezien de gevarieerde afkomst van de kinderen die het onderwijs volgen.

Hoewel verschillende partijen kritiek hadden op dit voorstel, heb ik aangegeven dat hier zeker wat voor te zeggen is:

‘Historicus Suze Zijlstra, universitair docent te Leiden: “Ik denk dat er wel behoefte is bij kinderen om buiten de Nederlandse grenzen te kijken als het om geschiedenis gaat. Ik hoor regelmatig dat ze de stof over de koloniën te beperkt vonden. Er komen nu eenmaal mensen met verschillende nationaliteiten in ons land en de Nederlandse geschiedenis staat niet op zichzelf.”’

Verschenen in De Telegraaf, 18 februari 2019.