Overzicht publicaties

Peer reviewed articles in journals and edited volumes:

“Regional Loyalties and Shared Challenges: Settler Identity Formation in the Seventeenth-Century Plantation Colony of Suriname,” in: Imagining Communities: Time, Space and Material Culture in Community Formation, ed. Gemma Blok, Claire Weeda and Vincent Kuitenbrouwer (Amsterdam: Amsterdam University Press 2018) 41-58.

[With Tom Weterings], “Colonial Life in Times of War: The Impact of European Wars in Seventeenth-Century Suriname,” in: The Torrid Zone: Colonization and Cultural Interaction in Seventeenth-Century Caribbean, ed. Lou Roper (Columbia: University of South Carolina Press 2018) 76-91.

“Competing for European Settlers: Local Loyalties of Colonial Governments in Suriname and Jamaica, 1660-1680,” Journal of Early American History 4, no. 2 (2014) 149-166.

[With Karwan Fatah-Black] “Introduction: A Dutch Perspective on Interimperial Encounters in the Caribbean, 1660-1680,” Journal of Early American History 4, no. 2 (2014) 105-112.

“To Build and Sustain Trust: Long-Distance Correspondence of Dutch Seventeenth-Century Merchants,” Dutch Crossing 36, no. 2 (2012) 114-131.

PhD dissertation

Anglo-Dutch Suriname: Ethnic Interaction and Colonial Transition in the Caribbean, 1651-1682 (PhD Dissertation, University of Amsterdam 2015).

Articles in Dutch

Artikelen online.

“Holland en Nieuw-Nederland. Handel, kolonisatie en oorlog met beperkte middelen”, Holland. Historisch tijdschrift 50(2): 109-116.

“1667. Suriname wordt Nederlands. Of toch niet?” in: Hart M. ‘t, Davids K., Fatah-Black K., Heerma van Voss L., Lucassen L., Touwen J. (Eds.) Wereldgeschiedenis van Nederland (Amsterdam: Ambo|Anthos) 287-291.

Vrije en onvrije vrouwen: kolonisten en slaven in zeventiende-eeuws Suriname”, Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen 25.3 (2016) 91-98.

“Flexibele handhaving van de wet. Koloniale belangen en de behandeling van Engelse en Joodse kolonisten door het bestuur van ‘Zeeuws’ Suriname (1667-1682),” in: Het gelijk van de Gouden Eeuw: Recht, onrecht en reputatie in de vroegmoderne Nederlanden, ed. Michiel van Groesen, Judith Pollmann and Hans Cools (Hilversum: Verloren 2014) 141-153.

“Een fragmentarisch verleden: de zeventiende-eeuwse kolonisatie van Suriname in historiografisch perspectief,” in: Verkenningen in de historiografie van Suriname: van koloniale geschiedenis tot geschiedenis van het volk II, ed. Maurits Hassankhan, Jerome Egger and Eric Jagdew (Paramaribo: Anton de Kom Universiteit van Suriname, 2013) 297-324.

Corresponderen om te overleven. Het economische belang van persoonlijke brieven uit zeventiende-eeuws Suriname,” Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 31, no. 1 (2012) 27-41.

“Slaafse vrouwen in Suriname. De representatie van de verhouding tussen man en vrouw in vroegmoderne reisteksten,” OSO, Tijdschrift voor Surinamistiek 29, no. 2 (2010) 315-330.